Alquran Online

Alquran-Indonesia.com

Quran Online terjemahan perkata,tajwid,latin dan asbabun nuzul
  • Jumlah Surat

    114

  • Jumlah Ayat

    6236

Al-Hadiid / Madinah (57:4)

هُوَ الَّذِىۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ فِىۡ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسۡتَوٰى عَلَى الۡعَرۡشِ‌ؕ يَعۡلَمُ مَا يَلِجُ فِى الۡاَرۡضِ وَمَا يَخۡرُجُ مِنۡهَا وَمَا يَنۡزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعۡرُجُ فِيۡهَاؕ وَهُوَ مَعَكُمۡ اَيۡنَ مَا كُنۡتُمۡ‌ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِيۡرٌ‏ ﴿۴﴾  

4. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas 'arsy (1454) Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya (l455). Dan Dia bersama kamu di mama saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. [1454]. Lihat not no. [548]. [1455]. Yang dimaksud dengan "yang naik kepada-Nya" antara lain amal-amal dan do'a-do'a hamba.

هُوَdan Diaٱلَّذِىyangخَلَقَmenciptakanٱلسَّمَٰوَٰتِlangitوَٱلْأَرْضَdan bumiفِىpadaسِتَّةِenamأَيَّامٍhariثُمَّkemudianٱسْتَوَىٰDia bersemayamعَلَىatasٱلْعَرْشِ'ArasyيَعْلَمُDia mengetahuiمَاapaيَلِجُmasukفِىpadaٱلْأَرْضِbumiوَمَاdan apaيَخْرُجُyang keluarمِنْهَاdari padanyaوَمَاdan apaيَنزِلُyang turunمِنَdariٱلسَّمَآءِlangitوَمَاdan apaيَعْرُجُyang keluarفِيهَاdari padanyaوَهُوَdan Diaمَعَكُمْbersamamuأَيْنَdimanaمَاapaكُنتُمْadalah kamuوَٱللَّهُdan Allahبِمَاdengan apa-apaتَعْمَلُونَkamu kerjakanبَصِيرٌMaha Melihat

Al-Hadiid (57:4)

huwa alladzii khalaqa alssamaawaati waal-ardha fii sittati ayyaamin tsumma istawaa 'alaa al'arsyi ya'lamu maa yaliju fii al-ardhi wamaa yakhruju minhaa wamaa yanzilu mina alssamaa-i wamaa ya'ruju fiihaa wahuwa ma'akum ayna maa kuntum waallaahu bimaa ta'maluuna bashiirunDoni Maulana
Alquran-Indonesia.com
Situs Alquran online Indonesia

Juz Dalam Quran

TOP 10 Peserta Khatam Quran online 2017
Situs rekomendasi lain 2 sites
Nama Manfaat
House of Quran Situs ini sangat bermanfaat untuk pemula yang ingin belajar mengaji secara online,dilengkapi dengan tuntunan suara ayat demi ayat
Quran terjemah Situs ini sangat bermanfaat bagi yang ingin memperdalam ilmu tajwid
Database sql Kumpulan database sql alquran dunia

Do you want to logout?