Alquran Online

Alquran-Indonesia.com

Quran Online terjemahan perkata,tajwid,latin dan asbabun nuzul
  • Jumlah Surat

    114

  • Jumlah Ayat

    6236

At-Taubah / Madinah (9:98)

وَمِنَ الۡاَعۡرَابِ مَنۡ يَّتَّخِذُ مَا يُنۡفِقُ مَغۡرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآٮِٕرَ‌ؕ عَلَيۡهِمۡ دَآٮِٕرَةُ السَّوۡءِ‌ؕ وَاللّٰهُ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ‏ ﴿۹۸﴾  

98. Di antara orang-orang Arab Badwi itu ada orang yang memandang apa yang dinafkahkannya (di jalan Allah), sebagi suatu kerugian, dan dia menanti-nanti marabahaya menimpamu, merekalah yang akan ditimpa marabahaya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

wamina al-a'raabi man yattakhidzu maa yunfiqu maghraman wayatarabbashu bikumu alddawaa-ira 'alayhim daa-iratu alssaw-i waallaahu samii'un 'aliimun

At-Taubah / Madinah (9:99)

وَمِنَ الۡاَعۡرَابِ مَنۡ يُّؤۡمِنُ بِاللّٰهِ وَالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنۡفِقُ قُرُبٰتٍ عِنۡدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوۡلِ‌ؕ اَلَاۤ اِنَّهَا قُرۡبَةٌ لَّهُمۡ‌ؕ سَيُدۡخِلُهُمُ اللّٰهُ فِىۡ رَحۡمَتِهٖ‌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ‏ ﴿۹۹﴾  

99. Di antara orang-orang Arab Badwi itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkannya (di jalan Allah) itu, sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh do'a Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri (kepada Allah). Kelak Allah akan memasukan mereka kedalam rahmat (surga)Nya; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

wamina al-a'raabi man yu/minu biallaahi waalyawmi al-aakhiri wayattakhidzu maa yunfiqu qurubaatin 'inda allaahi washalawaati alrrasuuli alaa innahaa qurbatun lahum sayudkhiluhumu allaahu fii rahmatihi inna allaaha ghafuurun rahiimun

Ibnu Abu Hatim mengetengahkan pula hadis lainnya melalui Aufi dari Ibnu Abbas r.a. yang menceritakan, bahwa pada suatu ketika Rasulullah saw. memerintahkan orang-orang untuk bersiap-siap berangkat ke medan perang bersamanya. Maka datanglah segolongan dari para sahabat yang di antara mereka terdapat Abdullah bin Ma`qal Al-Muzanniy. Lalu Abdullah bin Ma'qal Al-Muzanniy berkata, "Wahai Rasulullah! Bawalah kami berangkat." Rasulullah saw. menjawab, "Demi Allah, aku tidak mempunyai bekal yang cukup untuk membawa kalian." Maka mereka pergi dari hadapan Rasulullah saw. seraya menangis karena kecewa tidak dapat ikut berjihad; mereka tidak mempunyai biaya untuk itu dan tidak pula mempunyai kendaraan. Maka tidak lama kemudian Allah swt. menurunkan firman-Nya, "Dan tiada (pula dosa) atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan..." (Q.S. At-Taubah 92) Nama-nama mereka itu telah disebutkan di dalam kitab Al-Mubhamat. Dan firman-Nya yang lain, yaitu, "Dan di antara orang-orang Arab badui itu ada orang yang beriman kepada Allah..." (Q.S. At-Taubah 99). Ibnu Jarir mengetengahkan sebuah hadis melalui Mujahid yang telah mengatakan, bahwa ayat di atas diturunkan berkenaan dengan orang-orang dari Bani Muqarrin, yang diturunkan pula pada mereka ayat lainnya berkenaan dengan peristiwa yang menimpa mereka, yaitu firman-Nya, "Dan tiada (pula dosa) atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan..." (Q.S. At-Taubah 92). Abdurrahman bin Ma'qal Al-Muzanniy mengetengahkan pula sebuah hadis yang berkenaan dengan peristiwa ini. Ia menceritakan, "Pada saat itu jumlah kami ada sepuluh orang, semuanya dari anak-anak Bani Muqarrin", kemudian turun pula ayat di atas berkenaan dengan diri kami.

At-Taubah / Madinah (9:102)

وَاٰخَرُوۡنَ اعۡتَرَفُوۡا بِذُنُوۡبِهِمۡ خَلَطُوۡا عَمَلًا صَالِحًـا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنۡ يَّتُوۡبَ عَلَيۡهِمۡ‌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ‏ ﴿۱۰۲﴾  

102. Dan (ada pula) orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampurbaurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.

waaakharuuna i'tarafuu bidzunuubihim khalathuu 'amalan shaalihan waaakhara sayyi-an 'asaa allaahu an yatuuba 'alayhim inna allaaha ghafuurun rahiimun

Ibnu Murdawaih dan Ibnu Abu Hatim mengetengahkan sebuah hadis melalui jalur Aufi dari Ibnu Abbas r.a. yang menceritakan, bahwa sewaktu Rasulullah saw. berangkat ke medan perang, Abu Lubabah bersama lima orang temannya tidak ikut berangkat. Kemudian Abu Lubabah bersama dengan dua orang lainnya merenungkan perbuatan dan sikap yang telah dilakukannya itu, akhirnya mereka merasa menyesal dan merasa yakin bahwa diri mereka pasti akan binasa. Lalu mereka berkata, "Kami berada dalam naungan yang menyejukkan dan ketenangan yang menyenangkan bersama dengan istri-istri kami, sedangkan Rasulullah saw. beserta kaum Mukminin yang bersamanya sedang berjuang di medan jihad. Demi Allah, kami akan mengikatkan diri kami sendiri di tiang-tiang mesjid, dan kami bersumpah tidak akan melepaskannya melainkan jika Rasulullah saw. sendirilah yang melepaskannya." Mereka melakukan apa yang telah mereka putuskan itu; sedangkan tiga orang lainnya tidak mengikuti jejak yang dilakukan oleh Abu Lubabah dan kedua orang temannya itu mereka diam saja tinggal di rumahnya masing-masing. Sewaktu Rasulullah saw. kembali dari medan perang, beliau bertanya, "Siapakah mereka yang terikat di tiang-tiang mesjid?" Seorang lelaki menjawab, "Abu Lubabah dan teman-temannya, mereka tidak ikut ke medan perang. Mereka berjanji kepada Allah, bahwa mereka tidak akan melepaskan ikatannya melainkan jika engkau sendirilah yang melepaskannya." Lalu Rasulullah saw. bersabda, "Aku tidak akan melepaskan ikatan mereka sebelum aku diperintahkan untuk melepaskannya." Maka Allah swt. menurunkan firman-Nya, "Dan ada (pula) orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka..." (Q.S. At-Taubah 102). Ketika ayat di atas diturunkan lalu Rasulullah saw. melepaskan ikatan mereka dan mau menerima uzur mereka; sedangkan tiga orang lainnya yang tidak mengikatkan diri mereka, tidak disebut-sebut dalam ayat tadi mengenai tobat mereka. Ketiga orang tersebut adalah mereka yang disebutkan di dalam firman-Nya, "Dan (ada pula) orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah..." (Q.S. At-Taubah 106). Maka orang-orang mengatakan, "Mereka pasti binasa bila tidak diturunkan firman Allah yang menjelaskan diterimanya uzur mereka." Sedangkan orang-orang lainnya mengatakan, "Barangkali Allah akan memberikan ampunan-Nya kepada mereka," sehingga pada akhirnya turunlah firman-Nya, "Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan tobat) mereka..." (Q.S. At-Taubah 118). Ibnu Jarir mengetengahkan hadis yang serupa yang ia kemukakan melalui jalur Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas r.a. Hanya saja di dalam hadisnya ditambahkan, bahwa Abu Lubabah dan teman-temannya setelah peristiwa pengampunan mereka datang dengan membawa harta mereka masing-masing. Lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah! Inilah harta benda kami, kamu sedekahkanlah ia sebagai kafarat bagi diri kami dan kami minta supaya engkau memohonkan ampunan buat kami." Maka Rasulullah saw. menjawab, "Aku tidak diperintahkan untuk mengambil sedikit pun daripada harta kalian." Lalu Allah menurunkan firman-Nya, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka..." (Q.S. At-Taubah 103) Ibnu Jarir mengetengahkan pula hadis yang sama secara menyendiri melalui Said bin Jubair, Dhahhak, Zaid bin Aslam dan lain-lainnya. Abd mengetengahkan sebuah hadis melalui Qatadah, bahwa ayat di atas diturunkan berkenaan dengan tujuh orang (yang tidak ikut berangkat ke medan perang); empat orang di antara mereka mengikatkan dirinya di tiang-tiang mesjid Nabawi, yaitu Abu Lubabah, Muradas, Aus bin Khadzdzam dan Tsa'labah bin Wadi'ah. Abu Syekh mengetengahkan sebuah hadis, demikian pula Ibnu Mandah di dalam Kitab Ash-Shahabahnya dengan melalui Tsauri dari A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir yang menceritakan bahwa di antara orang-orang yang tidak ikut dengan Rasulullah saw. ke medan perang Tabuk ada enam orang, yaitu Abu Lubabah, Aus bin Khadzdzam, Tsa'labah bin Wadi'ah, Kaab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Kemudian Abu Lubabah, Aus dan Tsa'labah datang ke mesjid untuk mengikatkan diri mereka sendiri pada tiang-tiangnya dan mereka pun membawa serta pula harta benda mereka. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah! Ambillah harta yang membuat kami tidak dapat berangkat bersamamu." Maka Rasulullah saw. menjawab, "Aku tidak akan melepaskan mereka hingga terjadi peperangan lagi (yang akan datang)." Maka pada saat itu juga turunlah firman-Nya, "Dan ada (pula) orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka..." (Q.S. At-Taubah 102). Sanad hadis ini kuat. Ibnu Murdawaih mengetengahkan sebuah hadis dengan sanad yang di dalamnya terdapat Waqidiy, melalui Umu Salamah yang menceritakan, bahwa ayat yang menjelaskan diterimanya tobat Abu Lubabah turun di rumahku. Pada suatu waktu aku mendengar Rasulullah saw. tertawa, yaitu tepatnya di waktu sahur. Lalu aku bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah gerangan yang menyebabkan engkau tertawa?" Rasulullah saw. menjawab, "Abu Lubabah telah diampuni." Lalu aku berkata, "Apakah boleh aku memberitahukan hal tersebut?" Rasulullah saw. menjawab, "Jika kamu suka, silakan!" Kemudian aku berdiri di depan pintu kamarku, yang hal ini aku lakukan ketika ayat hijab belum diturunkan, lalu aku berkata, "Hai Abu Lubabah! Bergembiralah karena sesungguhnya Allah telah menerima tobatmu." Maka kala itu juga orang-orang beramai-ramai hendak melepaskan ikatannya, akan tetapi Abu Lubabah menolak, "Biarkanlah ia, sehingga Rasulullah saw. sendiri yang akan melepaskannya daripadaku." Ketika Rasulullah saw. keluar untuk menunaikan salat subuh, lalu beliau melepaskan ikatan Abu Lubabah, maka turunlah firman-Nya, "Dan ada (pula) orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka..." (Q.S. At-Taubah 102).

At-Taubah / Madinah (9:103)

خُذۡ مِنۡ اَمۡوَالِهِمۡ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيۡهِمۡ بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡ‌ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمۡ‌ؕ وَاللّٰهُ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ‏ ﴿۱۰۳﴾  

103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan [658] dan mensucikan [659] mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. [658] Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda [659] Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

khudz min amwaalihim shadaqatan tuthahhiruhum watuzakkiihim bihaa washalli 'alayhim inna shalaataka sakanun lahum waallaahu samii'un 'aliimun

At-Taubah / Madinah (9:104)

اَلَمۡ يَعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقۡبَلُ التَّوۡبَةَ عَنۡ عِبَادِهٖ وَيَاۡخُذُ الصَّدَقٰتِ وَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيۡمُ‏ ﴿۱۰۴﴾  

104. Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?

alam ya'lamuu anna allaaha huwa yaqbalu alttawbata 'an 'ibaadihi waya/khudzu alshshadaqaati wa-anna allaaha huwa alttawwaabu alrrahiimu

At-Taubah / Madinah (9:106)

وَاٰخَرُوۡنَ مُرۡجَوۡنَ لِاَمۡرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمۡ وَاِمَّا يَتُوۡبُ عَلَيۡهِمۡ‌ؕ وَاللّٰهُ عَلِيۡمٌ حَكِيۡمٌ‏ ﴿۱۰۶﴾  

106. Dan ada (pula) orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah; adakalanya Allah akan mengazab mereka dan adakalanya Allah akan menerima taubat mereka. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

waaakharuuna murjawna li-amri allaahi immaa yu'adzdzibuhum wa-immaa yatuubu 'alayhim waallaahu 'aliimun hakiimun

At-Taubah / Madinah (9:110)

لَا يَزَالُ بُنۡيَانُهُمُ الَّذِىۡ بَنَوۡا رِيۡبَةً فِىۡ قُلُوۡبِهِمۡ اِلَّاۤ اَنۡ تَقَطَّعَ قُلُوۡبُهُمۡ‌ؕ وَاللّٰهُ عَلِيۡمٌ حَكِيۡمٌ‏ ﴿۱۱۰﴾  

110. Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka itu telah hancur [661]. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. [661] Maksudnya: Bila perasaan mereka telah lenyap. Ada pula yang menafsirkan bila mereka tidak dapat taubat lagi.

laa yazaalu bunyaanuhumu alladzii banaw riibatan fii quluubihim illaa an taqaththha'a quluubuhum waallaahu 'aliimun hakiimun

At-Taubah / Madinah (9:115)

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُـضِلَّ قَوۡمًۢا بَعۡدَ اِذۡ هَدٰٮهُمۡ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمۡ مَّا يَتَّقُوۡنَ‌ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمٌ‏ ﴿۱۱۵﴾  

115. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan [663] suatu kaum, sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka sehingga dijelaskan-Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi [664]. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. [663] Lihat not 34. [664] Maksudnya: seseorang hamba tidak akan diazab oleh Allah semata-mata karena kesesatannya, kecuali jika hamba itu melanggar perintah-perintah yang sudah dijelaskan.

wamaa kaana allaahu liyudhilla qawman ba'da idz hadaahum hattaa yubayyina lahum maa yattaquuna inna allaaha bikulli syay-in 'aliimun

At-Taubah / Madinah (9:117)

لَـقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَالۡمُهٰجِرِيۡنَ وَالۡاَنۡصَارِ الَّذِيۡنَ اتَّبَعُوۡهُ فِىۡ سَاعَةِ الۡعُسۡرَةِ مِنۡۢ بَعۡدِ مَا كَادَ يَزِيۡغُ قُلُوۡبُ فَرِيۡقٍ مِّنۡهُمۡ ثُمَّ تَابَ عَلَيۡهِمۡ‌ؕ اِنَّهٗ بِهِمۡ رَءُوۡفٌ رَّحِيۡمٌۙ ‏ ﴿۱۱۷﴾  

117. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang anshar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka,

laqad taaba allaahu 'alaa alnnabiyyi waalmuhaajiriina waal-anshaari alladziina ittaba'uuhu fii saa'ati al'usrati min ba'di maa kaada yaziighu quluubu fariiqin minhum tsumma taaba 'alayhim innahu bihim rauufun rahiimun

Imam Bukhari dan lain-lainnya meriwayatkan sebuah hadis melalui Kaab bin Malik yang menceritakan, aku belum pernah ketinggalan dalam suatu peperangan pun selalu bersama dengan Nabi saw. kecuali hanya dalam perang Badar. Dan ketika perang Tabuk diserukan, yaitu peperangan yang terakhir bagi Nabi saw. kemudian orang-orang diserukan untuk berangkat ke medan perang dan seterusnya. Di dalam hadis ini terdapat kata-kata: kemudian Allah menurunkan firman-Nya yang berkenaan dengan penerimaan tobat kami, yaitu firman-Nya, "Sesungguhnya Allah telah menerima tobat Nabi, orang-orang Muhajirin..." (Q.S. At-Taubah 117) sampai dengan firman-Nya, "Sesungguhnya Allahlah Yang Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang." (Q.S. At-Taubah 118) Dan diturunkan pula firman-Nya, "Bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar." (Q.S. At-Taubah 119)

At-Taubah / Madinah (9:118)

وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيۡنَ خُلِّفُوۡا ؕ حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتۡ عَلَيۡهِمُ الۡاَرۡضُ بِمَا رَحُبَتۡ وَضَاقَتۡ عَلَيۡهِمۡ اَنۡفُسُهُمۡ وَظَنُّوۡۤا اَنۡ لَّا مَلۡجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيۡهِ ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيۡهِمۡ لِيَتُوۡبُوۡا ‌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيۡمُ‏ ﴿۱۱۸﴾  

118. dan terhadap tiga orang [665] yang ditangguhkan (penerimaan taubat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa merekapun telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah Yang maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. [665] Yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Mararah bin Rabi'. Mereka disalahkan karena tidak ikut berperang.

wa'alaa altstsalaatsati alladziina khullifuu hattaa idzaa daaqat 'alayhimu al-ardhu bimaa rahubat wadaaqat 'alayhim anfusuhum wazhannuu an laa malja-a mina allaahi illaa ilayhi tsumma taaba 'alayhim liyatuubuu inna allaaha huwa alttawwaabu alrrahiimu

Doni Maulana
Alquran-Indonesia.com
Situs Alquran online Indonesia

Juz Dalam Quran

TOP 10 Peserta Khatam Quran online 2017
Situs rekomendasi lain 2 sites
Nama Manfaat
House of Quran Situs ini sangat bermanfaat untuk pemula yang ingin belajar mengaji secara online,dilengkapi dengan tuntunan suara ayat demi ayat
Quran terjemah Situs ini sangat bermanfaat bagi yang ingin memperdalam ilmu tajwid
Database sql Kumpulan database sql alquran dunia

Do you want to logout?