Membaca Surah Al-Falaq Dan Terjemahan Indonesia

Surah Al-Falaq (bahasa Arab: سورة الفلق‎) adalah surah ke-113 dalam Al-Qur’an. Nama Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama surah ini yang artinya waktu subuh. Surat ini tergolong surah Makkiyah.

Inti dari Surah ini adalah perintah agar umat manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah SWT menghadapi segala keburukan yang tersembunyi.

Bismillah Hir Rahman Nir Raheem

Qul a’uzoo bi rabbil-falaq
1. Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (fajar),

Min sharri ma khalaq
2. dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan,

Wa min sharri ghasiqin iza waqab
3. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,

Wa min sharrin-naffaa-saati fil ‘uqad
4. dan dari kejahatan (perempuan-perempuan) penyihir yang meniup pada buhul-buhul (talinya),

Wa min shar ri haasidin iza hasad
5. dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.”

Share This