الْمُقْسِطُ

AL-MUQSITH ARTINYA

(Yang Maha Pemberi Keadilan)

Yang Adil, Dia Yang Adil dalam Menghakimi.

Allah adalah Al-Muqsit, Dia yang paling adil dan tidak berat sebelah. Dia mengetahui dan memberikan imbalan yang tak terbatas untuk kebaikan apa pun, sekecil apa pun. Dia lah yang membimbing umat manusia menuju keadilan dan harmoni.

 

Makna Al Muqsith Dari Al Qur’an & Hadits

Akar kata q-s-t dalam bahasa Arab Klasik diartikan sebagai: bertindak adil, bersikap adil  menghilangkan ketidakadilan membangun keseimbangan yang setara

Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia; (demikian pula) para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahaperkasa, Maha-bijaksana. (Surat Ali-Imran Ayat 18)

Katakanlah, “Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu (kepada Allah) pada setiap salat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya. Kamu akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan semula. (Surat Al-A’raf Ayat 29)

Menunjukkan perilaku yang membela keadilan dan melakukan segalanya dengan benar. Anda akan bertanggung jawab di hadapan Allah, dan dia pastinya akan menuntut penjelasan:

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (Surat An-Nisa Ayat 135)

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This