الْمُقْتَدِرُ

AL-MUQTADIR ARTINYA

(Yang Maha Berkuasa)

Yang Maha Kuat, Mendominasi, Pribadi yang memiliki Kekuatan sempurna sehingga tidak ada yang dapat menghindar dari-Nya.

Allah adalah Al-Muqtadir, yang berkuasa yang memberikan ukuran yang pas untuk semua hal. Dia memiliki kekuatan luar biasa, tenaga, dan penguasaan. Tidak ada yang melampaui kekuatannya.

 

Makna Al Muqtadir Dari Al Qur’an & Hadits

Akar kata q-d-r dalam bahasa Arab Klasik diartikan sebagai: mengukur sesuatu mendaftarkan ukuran sesuatu untuk didistribusikan atau dibagi (seolah-olah dengan ukuran), menimbang untuk mengeluarkan keputusan, menetapkan, memutuskan suatu masalah (seolah-olah mengukurnya untuk mencocokan) memikirkan sebelum menyiapkan sesuatu, memanfaatkan akal (mengukur) untuk memiliki kekuatan untuk mencapai, untuk diberikan kemampuan, mampu memenangkan, diberdayakan, memiliki penguasaan

Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat Kami semuanya, maka Kami azab mereka dengan azab dari Yang Mahaperkasa, Mahakuasa. (Surat Qamar Ayat 42)

di tempat yang disenangi di sisi Tuhan Yang Mahakuasa. (Surat Qamar Ayat 55)

Dan buatkanlah untuk mereka (manusia) perumpamaan kehidupan dunia ini, ibarat air (hujan) yang Kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi, kemudian (tumbuh-tumbuhan) itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (Surat Al-Kahf Ayat 45)

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This