Membaca Surah An-Nas Dan Terjemahan Indonesia

Surah An-Nas (bahasa Arab: سورة الناس‎) adalah surah penutup (ke-114) dalam Al-Qur’an. Nama An-Nas diambil dari kata An-Nas yang berulang kali disebut dalam surah ini yang berarti manusia. Surah ini termasuk dalam golongan surah makkiyah. Isi surah adalah anjuran supaya manusia memohon perlindungan kepada Allah terhadap pengaruh hasutan jahat setan yang menyelinap di dalam diri.

Bismillah Hir Rahman Nir Raheem
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Qul aAAoothu bi rabbin naas
Ayat 1. Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhannya manusia,

Maliki’n naas
Ayat 2. Raja manusia,

Ilahi’n naas
Ayat 3. sembahan manusia,

Min sharril waswaasil khannaas
Ayat 4. dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi,

Alladhee yuwaswisu fee suduurin naas
Ayat 5. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,

Minal jinnati wannaas
Ayat 6. dari (golongan) jin dan manusia.”

Share This