Membaca Surah Al-Fajr Dan Terjemahan Indonesia

Surah Al-Fajr (bahasa Arab: الفجر, “Fajar”) adalah surah ke-89 dalam al-Qur’an. Surah ini tergolong surah Makkiyah yang terdiri atas 30 ayat. Dinamakan Al-Fajr yang berarti Fajar diambil dari perkataan Al-Fajr yang terdapat pada ayat pertama surah ini.

Bismillah Hir Rahman Nir Raheem

Wal-Fajr
1. Demi fajar,

Walayalin AAashr
2. demi malam yang sepuluh

Wash shaf’i wal watr
3. demi yang genap dan yang ganjil,

Wallayli itha yasr
4. demi malam apabila berlalu.

Hal fee zaalika qasamul lizee hijr
5. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) bagi orang-orang yang berakal?

Alam tara kayfa faAAala rabbuka biAAad
6. Tidakkah engkau (Muhammad) memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap (kaum) ‘Ad?

Iramaa zaatil ‘imaad
7. (yaitu) penduduk Iram (ibukota kaum ‘Ad) yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi,

Allatee lam yukhlaq mithluha fee albilad
8. yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu di negeri-negeri lain,

Wa samoodal lazeena jaabus sakhra bil waad
9. dan (terhadap) kaum ¤amud yang memotong batu-batu besar di lembah,

WafirAAawna thee al-awtad
10. dan (terhadap) Fir‘aun yang mempunyai pasak-pasak (bangunan yang besar),

Allazeena taghaw fil bilaad
11. yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri,

Faaktharoo feeha alfasad
12. lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu,

Fasabba ‘alaihim Rabbuka sawta ‘azaab
13. karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka,

Inna rabbaka labilmirsad
14. sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi.

Fa ammal insaanu izaa mab talaahu Rabbuhoo fa akramahoo wa na’ ‘amahoo fa yaqoolu Rabbeee akraman
15. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, “Tuhanku telah memuliakanku.”

Waamma itha ma ibtalahufaqadara AAalayhi rizqahu fayaqoolu rabbee ahanan
16. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, “Tuhanku telah menghinaku.”

Kalla bal laa tukrimooo nal yateem
17. Sekali-kali tidak! Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim,

Wala tahaddoona AAala taAAamialmiskeen
18. dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin,

Wa taakuloonat turaasa aklal lammaa
19. sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampurbaurkan (yang halal dan yang haram),

Watuhibboona almala hubbanjamma
20. dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.

Kallaaa izaaa dukkatil ardu dakkan dakka
21. Sekali-kali tidak! Apabila bumi diguncangkan berturut-turut (berbenturan),

Wajaa rabbuka walmalaku saffansaffa
22. dan datanglah Tuhanmu; dan malaikat berbaris-baris,

Wa jeee’a yawma’izim bi jahannnam; Yawma ‘iziny yatazakkarul insaanu wa annaa lahuz zikraa
23. dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahanam; pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu.

Yaqoolu ya laytanee qaddamtu lihayatee
24. Dia berkata, “Alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan (kebajikan) untuk hidupku ini.”

Fa Yawma izil laa yu’azzibu ‘azaabahooo ahad
25. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azab-Nya (yang adil),

Wala yoothiqu wathaqahu ahad
26. dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatan-Nya.

Yaaa ayyatuhan nafsul mutma ‘innah
27. Wahai jiwa yang tenang!

IrjiAAee ila rabbiki radiyatanmardiyya
28. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai-Nya.

Fadkhulee fee ‘ibaadee
29. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku,

Wadkhulee jannatee
30. dan masuklah ke dalam surga-Ku.

Share This