Membaca Surah Al Fil Dan Terjemahan Indonesia

Surah Al-Fil adalah surah ke-105 dalam al-Qur’an dan terdiri atas 5 ayat. Surah ini tergolong pada surah Makkiyah. Nama Al Fiil sendiri berarti Gajah yang diambil dari ayat pertama dari surat ini. Topik surat ini adalah kisah gagalnya usaha penghancuran Ka’bah oleh Abrahah (raja yaman) dan 60.000 tentaranya, dalam tentara tersebut termasuk diantaranya 13 gajah (atau 9 dalam versi lain). Tahun terjadinya peristiwa ini juga dicatat dalam sejarah Islam sebagai Tahun Gajah.

Bismillah Hir Rahman Nir Raheem

Alam tara kaifa fa’ala rabbuka bi ashaabil feel
1. Tidakkah engkau (Muhammad) perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah?

Alam yajAAal kaydahum fee tadleel
2. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia?

Wa arsala ‘alaihim tairan abaabeel
3. dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong,

Tarmeehim bihijaratin minsijjeel
4. yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar,

Faja ‘alahum ka’asfim m’akool
5. sehingga mereka dijadikan-Nya seperti daun-daun yang dimakan (ulat).

Share This