Membaca Surah Al-Ikhlas Dan Terjemahan Indonesia

Surah Al-Ikhlas (Arab: الإخلاص, “Memurnikan Keesaan Allah”) adalah surah ke-112 dalam al-Qur’an. Surah ini tergolong surah Makkiyah, terdiri atas 4 ayat dan pokok isinya adalah menegaskan keesaan Allah sembari menolak segala bentuk penyekutuan terhadap-Nya. Kalimat inti dari surah ini, “Allahu ahad, Allahus shamad” (Allah Maha Esa, Allah tempat bergantung), sering muncul dalam uang dinar emas pada zaman Kekhalifahan dahulu. Sehingga, kadang kala kalimat ini dianggap sebagai slogan negara Khilafah Islamiyah, bersama dengan dua kalimat Syahadat.

Bismillah Hir Rahman Nir Raheem

Qul huwa Allahu ahad
1. Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa.

Allahu assamad
2. Allah tempat meminta segala sesuatu.

Lam yalid wa lam yoolad
3. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.

Wa lam yakul-lahu kufuwan ahad
4. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.”

Share This