Membaca Surah Quraisy Dan Terjemahan Indonesia

Surah Quraisy (bahasa Arab: قُرَيْشٍ, “Bani Quraisy”) adalah surah ke-106 dalam al-Qur’an. Surah ini terdiri atas 4 ayat dan tergolong surah Makkiyah. Kata Quraisy sendiri merujuk pada kaum Quraisy yakni kaum (suku) yang mendapat kepercayaan menjaga Ka’bah. Pokok isinya surat ini menerangkan kehidupan orang Quraisy serta kewajiban yang seharusnya mereka penuhi. Di antara informasi yang menarik dari surat ini, terkait dengan rihlat al-syitai wa al-shayf; tradisi ekspedisi dagang pada musim dingin ke Yaman (rihlat al-syitai) dan pada muslim panas ke Syam (rihlat al-Shayf).

Bismillah Hir Rahman Nir Raheem

Li-eelafi quraysh
1. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy,

Eelafihim rihlata ashshita-iwassayf
2. (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.

Fal y’abudu rabba haazal-bait
3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka‘bah),

Allazi at’amahum min ju’inw-wa-aamana hum min khawf
4. yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.

Share This