Membaca Surah Al-‘Adiyat Dan Terjemahan Indonesia

Surah Al-‘Adiyat terdiri atas 11 ayat dan tergolong surah makkiyah, surat ini diturunkan setelah surah Al-‘Asr. Nama Al ‘Aadiyat diambil dari kata Al ‘Aadiyaat yang artinya berlari kencang yang terdapat pada ayat pertama surat ini.

Pokok-pokok isinya: Ancaman Allah SWT kepada manusia yang ingkar dan yang sangat mencintai harta benda bahwa mereka akan mendapat balasan yang setimpal di kala mereka dibangkitkan dari kubur dan di kala isi dada mereka ditampakkan.

Bismillah Hir Rahman Nir Raheem

Wal’aadi yaati dabha
1. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah,

Fal moori yaati qadha
2. dan kuda yang memercikkan bunga api (dengan pukulan kuku kakinya),

Fal mugheeraati subha
3. dan kuda yang menyerang (dengan tiba-tiba) pada waktu pagi,

Faatharna bihi naqAAa
4. sehingga menerbangkan debu,

Fawasatna bihi jamAAa
5. lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh,

Inna al-insana lirabbihi lakanood
6. sungguh, manusia itu sangat ingkar, (tidak bersyukur) kepada Tuhannya,

Wa-innahu AAala thalika lashaheed
7. dan sesungguhnya dia (manusia) menyaksikan (mengakui) keingkarannya,

Wa-innahu lihubbi alkhayri lashadeed
8. dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.

Afala ya’lamu iza b’uthira ma filquboor
9. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan,

Wa hussila maa fis sudoor
10. dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan?

Inna rabbahum bihim yawma-ithinlakhabeer
11. sungguh, Tuhan mereka pada hari itu Mahateliti terhadap keadaan mereka.

Share This