Membaca Surah Al Alaq Dan Terjemahan Indonesia

Surah Al-‘Alaq (bahasa Arab:العلق, “Segumpal Darah”) adalah surah ke- 96 dalam al-Qur’an. Surah ini terdiri atas 19 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Ayat 1 sampai dengan 5 dari surah ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan, yaitu di waktu Nabi Muhammad bertafakur di gua Hira. Surah ini dinamai Al ‘Alaq (segumpal darah), diambil dari perkataan Alaq yang terdapat pada ayat 2 surat ini. Surat ini dinamai juga dengan Iqra’ atau Al Qalam.

Bismillah hir rahman nir raheem

Bismillah Hir Rahman Nir Raheem


 

Surah-Al-Alaq-96-1

Iqra bismi rab bikal lazee khalaq
1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan,


Surah-Al-Alaq-96-2

Khalaqal insaana min ‘alaq
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.


Surah-Al-Alaq-96-3

Iqra/ warabbuka al-akram
3. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia,


Surah-Al-Alaq-96-4

Allathee AAallama bilqalam
4. Yang mengajar (manusia) dengan pena.


Surah-Al-Alaq-96-5

AAallama al-insana ma lamyaAAlam
5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.


Surah-Al-Alaq-96-6

Kalla inna al-insana layatgha
6. Sekali-kali tidak! Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas,


Surah-Al-Alaq-96-7

An raahu istaghna
7. apabila melihat dirinya serba cukup.


Surah-Al-Alaq-96-8

Inna ila rabbika arrujAAa
8. Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembali(mu).


Surah-Al-Alaq-96-9

Araayta allathee yanha
9. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang?


Surah-Al-Alaq-96-10

‘Abdan iza sallaa
10. seorang hamba ketika dia melaksanakan shalat


Surah-Al-Alaq-96-11

Ara-aita in kana ‘alal hudaa
11. bagaimana pendapatmu jika dia (yang dilarang shalat itu) berada di atas kebenaran (petunjuk),


Surah-Al-Alaq-96-12

Au amara bit taqwaa
12. atau dia menyuruh bertakwa (kepada Allah)?


Surah-Al-Alaq-96-13

Ara-aita in kaz zaba wa ta walla
13. Bagaimana pendapatmu jika dia (yang melarang) itu mendustakan dan berpaling?


Surah-Al-Alaq-96-14

Alam y’alam bi-an nal lahaa yaraa
14. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat (segala perbuatannya)?


Kalla la-in lam yantahi lanasfaAAanbinnasiya
15. Sekali-kali tidak! Sungguh, jika dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya Kami tarik ubun-ubunnya, (ke dalam neraka),


Surah-Al-Alaq-96-16

Nasiyatin kathibatin khati-a
16. (yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.


Surah-Al-Alaq-96-17

FalyadAAu nadiyah
17. Maka biarlah dia memanggil golongannya (untuk menolongnya),


Surah-Al-Alaq-96-18

Sanad ‘uz zabaaniyah
18. Kelak Kami akan memanggil Malaikat Zabaniyah, (penyiksa orang-orang yang berdosa),


Surah-Al-Alaq-96-19

Kalla; la tuti’hu wasjud waqtarib
19. sekali-kali tidak! Janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah serta dekatkanlah (dirimu kepada Allah).

Share This