الْبَارِئُ

AL BARI ARTINYA

(Yang Maha Melepaskan)

Sang Pembuat, Pencipta yang mampu mengubah segala bentuk.

Al Bari adalah Dia yang memerintahkan untuk menciptakan sesuatu dari ketidakadaan dengan cara tertentu. Menciptakan sebuah bentuk dari ketidakadaan yang tidak mempunyai model atau bentuk yang sama. Dia membentuk ciptaannya dalam harmonisasi yang sempurna dan dalam proporsi yang tepat tanpa ada kesalahan.

 

Makna Al Bari Dalam Al Qur’an & Hadits

Akar kata b-r-‘ dalam bahasa Arab Klasik diartikan sebagai: menciptakan, membentuk sesuatu dari ketiadaan, membentuk menciptakan dari materi yang sudah ada, menciptakan, menjadi pribadi yang bebas dan tidak terikat apapun, terbebas dan tidak memiliki kesalahan atau pun cela.

Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada-Nya. Dan Dialah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana. (59:24)

Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. (54:49)

sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Mahaperkasa lagi mempunyai hukuman. (3:4)

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This