الْقَهَّارُ

AL-QAHHAR ARTINYA

(Yang Maha Memaksa)

Sang penguasa, Dia yang mempunyai kekuatan laur biasa dan tidak ada yang tidak dapat Dia lakukan.

Al-Qahhaar adalah nama ke-15 Allah SWT yang berarti Dia yang berkuasa atas semua ciptaan-Nya. Alam semesta ini berjalan berdasarkan hukum/ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah. Dial ah sang penguasa, penguasa atas segalanya dan tidak ada yang dapat mengalahkan-Nya.

 

Makna Al Qahhar Dalam Al Qur’an & Hadits

Akar kata q-h-r dalam bahasa Arab Klasik diartikan sebagai: mengatasi, menaklukkan kekuasan yang berlebihan, ahli dalam kekuasan, menang dalam pertikaian, memenangkan, menaklukkan, memaksakan keinginan terhadap keinginan orang lain.

(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) langit, dan mereka (manusia) berkumpul (di Padang Mahsyar) menghadap Allah Yang Maha Esa, Mahaperkasa. (14:48)

Wahai kedua penghuni penjara! Manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Yang Maha Esa, Mahaperkasa? (12:39)

Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, tidak ada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, Mahaperkasa, (38:65)

(yaitu) pada hari (ketika) mereka keluar (dari kubur); tidak sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi di sisi Allah. (Lalu Allah berfirman), “Milik siapakah kerajaan pada hari ini?” Milik Allah Yang Maha Esa, Maha Mengalahkan. (40:16)

Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakan-Nya. Mahasuci Dia. Dialah Allah Yang Maha Esa, Mahaperkasa. (39:4)

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This