الْقَوِيُّ

AL-QAWIYYU ARTINYA

(Yang Maha Kuat)

Yang paling kuat, bertenaga, Dia yang mempunyai kekuatan terlengkap.

Allah is Al-Qawiyu, Dia yang mempunyai kuasa atas segala kekuatan dan kekuatan-Nya tidak memiliki tandingan di jagat raya ini. Kekuatan-Nya tidak terbatas dan tidak ada habisnya. Kekuatan manusia tidak mampu menyamai kekuatan Allah swt.

 

Makna Al Qawiyu Dari Al Qur’an & Hadits

Akar kata q-w-y dalam bahasa Arab Klasik diartikan sebagai: Kuat, keras, benar-benar kuat, mengeras, kokoh penuh kekuatan atau tenaga untuk mengalahkan.

Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa. (Surat Hajj Ayah 74)

Allah Mahalembut terhadap hamba-hamba-Nya; Dia memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia Mahakuat, Mahaperkasa. (Surat Asy Syura Ayah 19)

Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa. (Surat Al Hadid Ayah 25)

0 Comments

Share This