المتين

AL-MATIN ARTINYA

(Yang Maha Kokoh)

Dia yang memiliki kekuatan luar biasa yang tidak ada habisnya dan Dia tidak pernah merasa lelah.

Allah adalah Al-Matin yang berarti kekuatan-Nya sangat teguh. Yang mana kekuatan-Nya sama dengan kemarin dan akan tetap sama dengan esok hari. Dia selalu konsisten, kuat dan setia.

 

Makna Al Matin Dari Al Qur’an & Hadits

Akar kata m-t-n dalam bahasa Arab Klasik diartikan sebagai: Kuat, kokoh, tegas, keras padat, kuat tahan lama, pasti, yakin memiliki kekuatan, bagian luar yang keras atau bagian yang terangkat dan lapisan yang keras.

Sungguh Allah, Dialah Pemberi rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh. (Surat Az-Zariyat Ayah 58)

Dan guruh bertasbih memuji-Nya, (demikian pula) para malaikat karena takut kepada-Nya, dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia Mahakeras siksaan-Nya. (Surah Ra’d Ayah 13)

karena kesombongan (mereka) di bumi dan karena rencana (mereka) yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu (berlakunya) ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah, dan tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu. (Surah Fatir Ayah 43)

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This