الْواحِدُ

AL-WAHID ARTINYA

(Yang Maha Tunggal)

Yang Unik, Yang Satu, Dia Yang Tunggal Tanpa Ada Pasangan.

Allah adalah Al-Waahid, Hanya Dia Allah Yang Esa. Tidak ada bandingan-Nya, Dia adalah satu-satunya tempat segala sesuatunya berasal. Dia tidak memiliki pasangan atau pun menjalin hubungan. Tidak ada yang setara dengan Dia.

 

Makna Al Wahid Dalam Al Qur’an & Hadits

Akar kata w-h-d dalam bahasa Arab Klasik diartikan sebagai: satu, menjadi satu, disebut satu yang terhubung, bergabung, satu yang unik, tunggal yang satu berbeda dari yang lain

Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakan-Nya. Mahasuci Dia. Dialah Allah Yang Maha Esa, Mahaperkasa. (Surat Az-Zumar Ayat 4)

Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, tidak ada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, Mahaperkasa, (Surah Sad Ayat 65)

(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) langit, dan mereka (manusia) berkumpul (di Padang Mahsyar) menghadap Allah Yang Maha Esa, Mahaperkasa. (Surat Ibrahim Ayat 48)

Katakanlah (Muhammad), “Siapakah Tuhan langit dan bumi?” Katakanlah, “Allah.” Katakanlah, “Pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri?” Katakanlah, “Samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka?” Katakanlah, “Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dia Tuhan Yang Maha Esa, Mahaperkasa.” (Surat Ar-Ra’d Ayat 16)

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This