الْعَزِيزُ

AL-AZIZ ARTINYA

(Yang Maha Perkasa)

Kuat, Penakluk,Dia yang tidak terkalahkan.

Al-Aziz adalah Dia yang paling kuat dan perkasa. Dialah sang penakluk yang tidak pernah ditaklukkan dan disakiti. Dikarenakan kemampuan, kejayaan, dan kekuatannya-Nya sangat melimpah dan tidak dapat dikalahkan atau ditangguhkan. Dialah satu-satunya yang menguasai seluruh makhluk ciptaan-Nya. Dialah sumber segala kemampuan, kekuatan dan potensi.

 

Penjelasan dalam Qur’an & Hadist

Akar kata ‘-z-z dalam bahasa Arab Klasik diartikan sebagai: perkasa, ampuh, kuat, bertenaga, tinggi, ditinggikan, mulia, dimuliakan dihormati, mulia, berjaya, terkemuka gigih, tak terkalahkan dihormati, dihargai, berani  langka, jarang, berharga dan tak terjangkau.

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana. (3:6)

Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadirat-Nya. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (4:158)

Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (48:7)

Jika kamu tidak menolongnya (Muhammad), sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir mengusirnya (dari Mekah); sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, “Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.” Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya (Muhammad) dan membantu dengan bala tentara (malaikat-malaikat) yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (9:40)

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This