الْمُهَيْمِنُ

AL-MUHAIMIN ARTINYA

(Yang Maha Pemelihara)

Dia yang menyaksikan perkataan dan perbuatan makhluk-Nya

Al Muhaymin adalah dia yang memastikan kesejahteraan dan perlindungan atas semua ciptaan-Nya. Dia selalu terjaga and memberikan kedamaian dan keamanan. Dialah yang terpercaya yang selalu menunjukkan kebenaran. .

 

Penjelasan dalam Qur’an & Hadist

Akar kata h-y-m-n dalam bahasa Arab Klasik diartikan sebagai: menjaga, mengawasi, melindungi, memproteksi, menyaksikan memberikan rasa aman dan damai, menentukan mana yang benar, melebarkan sayapnya (seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya)

Dan Dialah Penguasa mutlak atas semua hamba-Nya, dan diutus-Nya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat Kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. (6:61)

Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok, untuk diperlihatkan kepada mereka (balasan) semua perbuatannya. Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan) nya, dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. (99:6-8)

Dialah Allah tidak ada tuhan selain Dia. Maharaja, Yang Mahasuci, Yang Mahasejahtera, Yang Menjaga Keamanan, Pemelihara Keselamatan, Yang Mahaperkasa, Yang Mahakuasa, Yang Memiliki Segala Keagungan, Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan. (59:23)

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This