الْفَتَّاحُ

AL-FATTAH ARTINYA

(Yang Maha Pembuka Rahmat)

Sang Pembuka Rahmat, Penenang, Sang Hakim, Dia yang membukakan hamba-Nya masalah duniawi dan agama yang tertutup.

Allah adalah Al-Ghafaar dan Al-Ghafoor. Dia melihat dosa-dosa kita dan ketidaktaatan kita, namun dia masih akan mengampuni dan menerima pertobatan dari semua orang yang berbalik kepada-Nya. Dia menunjukkan belas kasih yang tidak pernah berakhir dan mengampuni segala dosa, kecil atau besar, dari para penyembahnya.

 

Makna Al Fattah Dalam Al Qur’an & Hadits

Al Fattah adalah Sang Pembuka, Penenang dan Pemberi Kesuksesan. Dia membuka apa yang tertutup dan membuat segala sesuatu yang tidak jelas menjadi jelas. Dia memberi penghakiman yang terbaik dan memiliki kunci kejayaan dan kesuksesan.

Katakanlah, “Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia Yang Maha Pemberi keputusan, Maha Mengetahui.” (34:26)

Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya; dan apa saja yang ditahan-Nya maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana. (35:2)

Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah, jika kami kembali kepada agamamu, setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah, Tuhan kami menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak (adil). Engkaulah pemberi keputusan terbaik.” (7:89)

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This