الرَّزَّاقُ

AR-RAZZAQ ARTINYA

(Yang Maha Pemberi Rezeki)

Sang Penopang, Penyedia Rezeki.

Ar-Razzaq adalah pemberi rezeki untuk seluruh makhluk-Nya. Dialah yang menciptakan segala jenis makanan dan memeliharanya. Dia menjamin pertumbuhan bahan makanan untuk tubuh, jiwa dan pikiran.

 

Makna Ar Razzaq Dalam Al Qur’an & Hadits

Akar kata r-z-q dalam bahasa Arab Klasik diartikan sebagai: menerima sesuatu yang bermanfaat, khususnya sebagai rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk menerima satu porsi, bagian, atau keseluruhan dengan cara pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Sungguh Allah, Dialah Pemberi rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh. (51:58)

Wahai manusia! Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada tuhan selain Dia; maka mengapa kamu berpaling (dari ketauhidan)? (35:3)

Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu; lalu dia berkata (menyesali), “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang shalih.” (63:10)

Dan orang-orang yang berhijrah di ja-lan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati, sungguh, Allah akan mem-berikan kepada mereka rezeki yang baik (surga). Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik. (22:58)

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This