اَلْمُمِيتُ

AL-MUMIT ARTINYA

(Yang Maha Mematikan)

Sang Pencipta Kematian, Sang Penghancur, Dia yang membuat orang mati hidup kembali.

Allah adalah Al-Mumeet, Dia yang memberi kehidupan dan Dia pula yang mengambilnya. Dialah yang memerintahkan siapa yang akan dimatikan. Pada akhirnya, kita semua akan kembali kepada-Nya.

 

Makna Al Mumiit Dari Al Qur’an & Hadits

Akar kata m-w-t dalam bahasa Arab Klasik diartikan sebagai: mati, meninggal dunia, habis, menjadi tak bernyawa menjadi tenang, tetap, tenang untuk dimatikan akan kehilangan sensasi mati secara spiritual, kurangnya kehidupan spiritual

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, “Sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh.” (Dengan perkataan) yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Surat Imran Ayat 156)

Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh, baginya adalah neraka Jahanam. Dia tidak mati (terus merasakan azab) di dalamnya dan tidak (pula) hidup (tidak dapat bertobat). (Surat TaHa Ayat 74)

Milik-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. (Surat Hadid Ayat 2)

Di manapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, “Ini dari sisi Allah,” dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, “Ini dari engkau (Muham-mad).” Katakanlah, “Semuanya (datang) dari sisi Allah.” Maka mengapa orang-orang itu (orang-orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan (sedikit pun)?” (Surah An-Nisa Ayat 78)

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This