الْمُنْتَقِمُ

AL-MUNTAQIM ARTINYA

(Yang Maha Pemberi Balasan)

Penuntut Balas, Menghakimi, Pemberi Balasan

Allah adalah Al-Muntaqim, Yang menang besar atas musuh-musuh-Nya dan menghukum mereka karena dosa-dosa mereka. Allah itu paling sabar, tetapi saatnya akan tiba di mana keadilan pasti diberikan. Hindari hal-hal yang dilarang Allah karena Dia akan menghukum mereka yang melakukan-Nya.

 

Makna Al Muntaqim Dari Al Qur’an & Hadits

Akar kata n-q-m dalam bahasa Arab Klasik diartikan sebagai: tidak suka, tidak setuju, mencari kesalahan yang dihukum, membalas dendam yang tepat untuk menimbulkan pembalasan, membalas dendam.

Dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh, Kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. (Surat Sajdah Ayat 22)

Maka sungguh, sekiranya Kami mewafatkanmu (sebelum engkau mencapai kemenangan), maka sesungguhnya Kami akan tetap memberikan azab kepada mereka (di akhirat), (Surat Az-Zukhruf Ayat 41)

(Ingatlah) pada hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan keras. Kami pasti memberi balasan. (Surat Ad-Dukhan Ayat 16)

Maka (Fir‘aun) dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya, sehingga mereka patuh kepadanya. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik. Maka ketika mereka membuat Kami murka, Kami hukum mereka, lalu Kami tenggelamkan mereka semuanya (di laut), maka Kami jadikan mereka sebagai (kaum) terdahulu dan pelajaran bagi orang-orang yang kemudian. (Surat Az-Zukhruf Ayat 54-56)

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This