الْوَارِثُ

AL-WARITS ARTINYA

(Yang Maha Pewaris)

Sang Pewaris, Yang Keberadaannya Kekal Abadi.

Allah adalah Al-Warith, Dia yang tetap kekal abadi saat semuanya telah tiada. Dia kekal dan kepada Dialah semua harta akan dikembalikan.

 

Makna Al Warits Dari Al Qur’an & Hadits

Akar kata w-r-th dalam bahasa Arab Klasik diartikan sebagai: mewarisi menjadi ahli waris, menjadi pemilik atau pelanjut menggantikan seseorang.

Dan sesungguhnya Kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan Kami pula yang mewarisi. (Surat Al-Hijr Ayat 23)

Sesungguhnya Kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada Kami mereka dikembalikan.(Surat Maryam Ayat 40)

Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi? Tidak sama orang yang menginfakkan (hartanya di jalan Allah) di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan (hartanya) dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (Surat Al-Hadid Ayat 10)

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This