الرَّشِيدُ

AR-RASYID ARTINYA

(Yang Maha Pandai)

Petunjuk ke Jalan yang Benar, Dia Yang Memberikan Panduan.

Allah adalah Ar-Rasyid, yang menuntun ke kejujuran. Allah adalah pengatur terbaik yang menunjukkan jalan dan kepercayaan yang benar. Dia tidak memaksa hamba-Nya untuk memeluk suatu agama, dia telah menunjukkan jalan yang benar melalui para utusannya.

 

Makna Ar Rasyid Dari Al Qur’an & Hadits

Akar kata r-sh-d dalam bahasa Arab Klasik diartikan sebagai: diarahkan dengan benar agar dapat mengikuti jalan yang benar diarahkan agar mengambil jalan yang benar menyebabkan memiliki keyakinan yang benar mengikuti jalan yang benar.

Nama Allah Ar-Rasyid tidak secara langsung digunakan dalam Al-Quran. Ada ayat-ayat yang berhubungan dengan atribut dari nama ini.

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (Surat Baqarah Ayat 256)

Katakanlah (Muhammad), “Telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan (bacaan),” lalu mereka berkata, “Kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan (Al-Qur’an), (yang) memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami, dan sesungguhnya Mahatinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak.” (Surat Al-Jinn Ayat 1-3)

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This