مَالِكُ الْمُلْكِ

MALIKUL-MULK ARTINYA

Yang Maha Penguasa Kerajaan (Semesta)

Dia yang mengontrol wilayah kekuasaan-Nya dan memberikan kekuasaan kepada mereka yang Dia kehendaki.

Allah adalah Malikul-Mulk, Sang Penguasa Kerajaan. Dia adalah pemilik tunggal semua ciptaan dan dengan kekuasaan penuh dapat bertindak dalam hal apa pun, kapan pun, dan dengan cara bagaimana pun.

 

Makna Al Malikul Mulk Dari Al Qur’an & Hadits

Akar kata m-l-k dalam bahasa Arab Klasik diartikan sebagai: memiliki, memiliki secara eksklusif menggunakan wewenang memerintahkan menguasai, memerintah, memerintah untuk berkuasa, memiliki kekuasaan yang berkuasa atas sebuah kerajaan

Katakanlah (Muhammad), “Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu. (Surat Ali-imran Ayat 26)

Dan semua sujud kepada Allah baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayang mereka, pada waktu pagi dan petang hari. (Surat Ar-Rad Ayat 15)

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi? Dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah. (Surat Baqarah Ayat 107)

Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dia Tuhan Yang Maha Esa, Mahaperkasa. (Surah Ra’d Ayat 16)

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This